Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดกิจกรรมการกุศล “เดิน วิ่ง ArmyRun To ArmyGames ๒๐๑๘ – ๒๐๑๙ สนาม ๑”

แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดกิจกรรมการกุศล “เดิน วิ่ง ArmyRun To ArmyGames ๒๐๑๘ – ๒๐๑๙ สนาม ๑”

วันนี้ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๖.๓๐ น. ที่ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการกุศล “เดิน วิ่ง ArmyRun To ArmyGames ๒๐๑๘ – ๒๐๑๙ สนาม ๑” ซึ่งกองทัพบก ได้มอบหมายให้ กองทัพภาคที่ ๔ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น โดยจะมีหน่วยทหารในสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันใน ๒๓ ชนิดกีฬา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ผู้รักสุขภาพหันมาออกกำลังกายร่วมกัน ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งเปิดค่ายต้อนรับนักกีฬา ตามสโลแกน “กองทัพบกเพื่อประชาชน” โดยภายในกิจกรรมครั้งนี้มีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดหารายได้สมทบทุนในการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ ๖๙ ที่จะจัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๔ เป็นเจ้าภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร และ เดิน – วิ่ง Fun Run ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ชิงถ้วยชนะเลิศจากแม่ทัพภาคที่ ๔ ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ผู้ร่วมงานต่างรู้สึกสนุกสนานแม้ฝนจะตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำ

ข่าว / ส.อ.หญิง ภัทราภรณ์ ฯ
ภาพ / จ.ส.อ.ไชยพศ ฯ