Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) พร้อมด้วย จนท.สห.มทบ.๓๑ ร่วมกับ จนท.เทศกิจเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกตรวจจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ ม.ค. ๖๒,หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) พร้อมด้วย จนท.สห.มทบ.๓๑ ร่วมกับ จนท.เทศกิจเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกตรวจจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางสาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และประชาชนสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางในการจัดระเบียบ ” คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้ ” ซึ่งเริ่มกวดขันจัดระเบียบทางเท้าตั้งแต่บริเวณหน้าโรงงานบำบัดน้ำเสีย ไปสิ้นสุดที่บริเวณ ตลาดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆให้เคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากทางเท้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้มีพื้นที่ทางเดินเท้าแก่ประชาชน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย