Uncategorized ข่าว ราชบุรี

เปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/63 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี//เปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/63 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่17 ก.พ.63 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/63 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 2563 โดยมีนายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอสวนผึ้งให้การต้อนรับ , โดยมี พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พลพัฒนา ที่ 1 /หัวหน้าจิตอาสา 904 ประจำภาค 1 , พันเอกพิสิฐ ปั้นทอง รอง ผบ.มทบ.16 , นายเดชา เรืองอ่อน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี , พันตำรวจเอก ธีระยุทธ บุตรน้ำเพชร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุกหน่วย พร้อมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯดังกล่าว มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่1/63 ทั้งสิ้น 150 คน จาก 3 อปท. คือ ทต.สวนผึ้ง/อบต.สวนผึ้ง/อบต.ตะนาวศรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน