Uncategorized

คณะผู้บริหารทีมงาน พายุฤดูร้อน (พระพาย , พระพิรุณ , นางเมขลา , ยักษ์รามสูร) เยี่ยมเยียนพื้นที่ บ้านหนองอุมลัว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อเวลา 16.40 น.วันที่17มี.ค.2562 คณะผู้บริหารทีมงาน พายุฤดูร้อน (พระพาย , พระพิรุณ , นางเมขลา , ยักษ์รามสูร) เยี่ยมเยียนพื้นที่ บ้านหนองอุมลัว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นเวลา 20 นาที