Reporter&Thai Army

พล.ต. เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 พร้อมคณะฯ ร่วมกับ อบจ.พ.ย., ป.พัน.17 พล.ร.7, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา, ทต.ท่าวังทอง, ทต.แม่กา แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

เมื่อ 17 เม.ย.62, 1200 พล.ต. เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 พร้อมคณะฯ ร่วมกับ อบจ.พ.ย., ป.พัน.17 พล.ร.7, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา, ทต.ท่าวังทอง, ทต.แม่กา แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.ท่าวังทอง, ต.แม่กา อ.เมือง จว.พ.ย. โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พ.ย. เป็นประธานฯ