Reporter&Thai Army

” จะไปในทันใด..จะไปยืนข้างๆเธอ ” รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพล ร่วมกับจิตอาสา ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย อำเภอบางระกำ จว.พิษณุโลก

” จะไปในทันใด..จะไปยืนข้างๆเธอ ” รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพล ร่วมกับจิตอาสา ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย อำเภอบางระกำ จว.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ พันเอก พิทยา ราชะพริ้ง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39/ รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม และหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดกำลังพลทหารและประชาชนจิตอาสาเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายผลกระทบจากเหตุพายุฤดูร้อนลมพัดกรรโชกแรงทำให้เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นบ้านของนายบุญล้ำ คุณค่า บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และบ้านของนางสาวเฉลียด เพ็งอ้น บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โอกาสนี้ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้เยี่ยมให้กำลังใจและตรวจสอบบริเวณโดยรอบพื้นที่บ้านเรือนที่พังเสียหาย เพื่อเตรียมการให้การช่วยเหลือต่อไป พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย ด้วย