ข่าว เลย ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอนาด้วง

16 เมษายน 2567  ที่ วัดคงคาวนาราม บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอนาด้วง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พันเอก ณัฏฐชัย ปัญญาใส ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายกองตรีสุพจน์ โภคสมบัติฐิติ นายอำเภอนาด้วง นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิในพื้นที่อำเภอวังสะพุง เข้าร่วมพิธี

โดยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในพื้นที่ตำบลท่าสวรรค์ หมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 5 ทำให้บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย 24 หมู่บ้าน และคอกสัตว์ 1 คอก และมีราษฎรได้รับผลกระทบ 72 คน ในส่วนของบ้านเรือนที่ถูกพายุพัดหลังคาปลิวทั้งหลัง ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบผ้าใบพระราชทาน จำนวน 2 ผืน สำหรับคลุมหลังคาบ้านเป็นการชั่วคราว ระหว่างรอซ่อมแซมหลังคาบ้านให้แล้วเสร็จ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถกลับมาใช้ได้โดยเร็ว รวมถึง ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือน และกีดขวางเส้นทางการจราจร พร้อมทั้ง ยังได้ดำเนินการสำรวจความเสียหาย และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ เพื่อให้การช่วยเหลือและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป

พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร  รายงาน