Uncategorized

นครนายก – แถลงข่าวจัดกิจกรรม Nakhon Nayok Sports & Adventure Tourism 2018 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกจัดแถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย

นครนายก – แถลงข่าวจัดกิจกรรม Nakhon Nayok Sports & Adventure Tourism 2018
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกจัดแถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย
ที่นครนายก ณ อิงธาร รีสอร์ท อ.เมืองนครนายก นายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ( ผอ.ทกจ) เป็น เป็นประธานในพิธีเปิด การแถลงข่าว การจัดกิจกรรม Nakon Nayok Sport & Adventure Tourism 2018
พร้อมนายประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ รองผอ. ททท สำนักงานนครนายก โดยมีนายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นาย อำเภอเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าว ในครั้งนี้
นายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก เปิดเผยว่าสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครนายก และแสดงความพร้อมการจัดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัยเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก โดยใช้ชื่อว่า Nakhon Nayok Sport & Adventure Touristm 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย ของจังหวัดนครนายกให้มีคุณภาพ พร้อมแสดงศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัดนครนายก ในการจัดกิจกรรมแนวท่องเที่ยว แชมป์กีฬา และผจญภัยต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัดนครนายกไปสู่ประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และชักชวนให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในโครงการ อันจะนำไปสู่การกระตุ้นและดึงดูด ให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดนครนายกให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยการจัดกิจกรรม ดังกล่าว ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนที่ 1 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ และต่างพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัยและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เช่นการแข่งขันเรือยาว 7 ฝีพายเรือ 12 ฝีพาย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริเวณ ท่าช้าง อำเภอเมือง กิจกรรมปั่นเปิดเมืองนครนายก กิจกรรมผจญภัยปีนหน้าผา บริเวณ เขื่อนขุนด่านปราการชล วันที่ 8 กันยายน 2561 กิจกรรมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีเขาหล่นวันที่ 9 กันยายน 2561 บริเวณเขาหล่นส่วนกิจกรรมในส่วนที่ 2 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัดนครนายกโดยจัดเป็นรูปแบบกิจกรรม Fam Trip ที่จะเชิญสื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่มาร่วมกิจกรรมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ความน่าสนใจของจังหวัดนครนายกในแง่มุมมองต่างๆ ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชนตลอดจนการสัมผัสธรรมชาติ ของจังหวัดนครนายกอีกด้วย ..


สำหรับท่านผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในโครงการสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 096 898 301 หรือ ติดต่อที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกหมายเลขโทรศัพท์ 0 3731 3283

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก