ข่าวกระแสสังคม

อบจ.ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อบจ.ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเลิง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ประกอบกับรัฐบาลที่ได้มีนโยบายส่งเสริม และพัฒนาเรื่องของการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสังคม
หลังจากนั้นนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้นำผู้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่นาข้าว โดยได้ร่วมกันดำต้นกล้าข้าวในแปลงนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้คอยดูแลตามธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง เมื่อครบถึงเดือนธันวาคม ก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวข้าวได้ ตามชื่อโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

///////////////////////////// ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี