ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ จัดโครงการมหกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ จัดโครงการมหกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการมหกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติแก่เยาวชนดีเด่น ทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการ แสดงผลงานของค่ายเยาวชนดีเด่นและเครือข่ายพัฒนาเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ และการประกวดความสามารถต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง