Uncategorized

สโมสรโรตารีในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จัดพิธี มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สโมสรโรตารีในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จัดพิธี มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สโมสรโรตารีเขต 1 จังหวัดตราด และเขต 2 จังหวัดจันทบุรีภาค 3340 โรตารีสากล จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแพทย์ สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีสโมสรโรตารีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 สโมสร นำโดยสโมสรโรตารีเกาะช้าง ร่วมกับสโมสรโรตารีตราด สโมสรโรตารีท่าเรือ-ตราด สโมสรโรตารีจันทบุรี สโมสรโรตารีจันทบูร สโมสรโรตารีจันทนิมิตร สโมสรโรตารีเมืองขลุง สโมสรโรตารีเขาสอยดาว และสโมสรโรตารีอี-คลับ 3340 ได้ร่วมกันจัดทำโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ โดยมีสโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ เป็นผู้ประสานกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับความอนุเคราะห์ รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือ พร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากร และทีมงาน RICD Wheelchair Project นำรถเข็นและอุปกรณ์ มามอบให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ประกอบด้วยรถเข็นจำนวน 104 คัน และอุปกรณ์ช่วยเหลือ 193 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3, 127, 575 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก