Reporter&Thai Army Uncategorized

ค่ายมวยกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว ของกองทัพภาคที่ ๓

ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ. ค่ายมวยกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว ของกองทัพภาคที่ ๓

โดย พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงค์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓ มี 3 หัวข้อข่าวดังนี้ 1. เรื่องค่ายมวยของกองทัพภาคที่ 3 ปัจจุบัน ค่ายมวยกองทัพภาคที่ 3 มีความมุ่งมั่น ที่จะสรรหา ส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนากีฬามวย ให้ประสบความสำเร็จ ยิ่งๆขึ้นไปในทุกระดับ เพื่อผลักดัน ให้นักกีฬาสามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดของการเป็นนักกีฬาสมัครเล่น นั่นก็คือการได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ นั่นก็คือกีฬาโอลิมปิก จนสามารถคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่ง จากการแข่งขันกีฬามา คล้องคอเพื่อนำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยดังที่ได้เคยกระทำสำเร็จมาแล้วสืบต่อไป เรื่องที่ 2. การจับกุมยาเสพติด ตามที่แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการ งานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วนให้ดำเนินการ สกัดกั้นปราบปรามและจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจังตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น มีรายละเอียดการจับกุมยาเสพติด ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2562 และการจับกุม ที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมตรวจยึดยาบ้าของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป เรื่องที่ 3. การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลในการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ มีอาการบ่งชี้ของโรคใกล้เคียง จับลักษณะดังกล่าว ขอให้ไปพบแพทย์ณโรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านท่านโดยด่วน

…#ภาพ..ข่าวโดย ทีมงาน นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายบุรฉัตร ศิริ วัฒนาเกษม