Reporter&Thai Army Uncategorized

ทบ.ยังช่วยน้ำท่วม อุบล ต่อเนื่อง ทั้งดำรงชีพกลางวัน ดูแลความปลอดภัยช่วงกลางคืน ย้ำกำลังพลทำหน้าที่ให้ดีที่สุด “ ช่วยทุกคน ทุกพื้นที่ ๒๔ ชม.”

ทบ.ยังช่วยน้ำท่วม อุบล ต่อเนื่อง ทั้งดำรงชีพกลางวัน ดูแลความปลอดภัยช่วงกลางคืน ย้ำกำลังพลทำหน้าที่ให้ดีที่สุด “ ช่วยทุกคน ทุกพื้นที่ ๒๔ ชม.”

ตลอด ๓ สัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์อุทกภัย ในภาคเหนือและอีสาน โดยขณะนี้ ยังคงมีสถานการณ์อยู่ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ โดยเฉพาะที่ จ.อุบลราชธานี ที่ยังคงมีภาวะน้ำท่วมขัง และแนวโน้มระดับน้ำจะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลาอีก ๑ สัปดาห์ ทั้งนี้กองทัพบกยังคง กำลังพลและยุทโธปกรณ์อยู่ดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม อย่างต่อเนื่องทั้งดำรงชีพกลางวัน ดูแลความปลอดภัยช่วงกลางคืน โดย กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดการตั้งศูนย์บรรเทาภัยส่วนหน้า ที่ ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เรือพลังลม จากกองพลพัฒนาที่๒ เข้าไปเพิ่มเติมอีก โดยล่าสุดยังคงเป็นการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ การปรุงอาหารโดยโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทุกภาคส่วนและ รด.จิตอาสาในการบรรจุขนส่งและนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัย พร้อมจัดเรือและรถยนต์บรรทุกบริการ รับ – ส่ง อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะระหว่าง อ.วารินชำราบ- อ.เมือง จัดชุดแพทย์ทหาร บริการทางการแพทย์รวมทั้ง
การเดินทางเข้าพื้นที่น้ำท่วมสูง ซึ่งประชาชนบางส่วนไม่ได้อพยพออกจากบ้าน เพื่อบริการตรวจสุขภาพ มอบสิ่งของยาสามัญประจำบ้าน ครีมทาน้ำกัดเท้า เป็นต้น รวมถึงมีการจัดแสดงดนตรี และกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ประชาชนผ่อนคลาย นอกจากนี้กองทัพภาคที่ ๒ ได้ร่วมกับ จ.อุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเข้ากำจัดผักตบชวาตามแหล่งน้ำเพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย ส่วนในช่วงเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่ได้จัดชุดดูแลความปลอดภัยและพักแรมร่วมกับประชาชนที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและชุมชนที่มีน้ำท่วมขังซึ่งประชาชนยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยในบ้านเรือนได้ตามปกติ ขณะเดียวกันได้จัดชุดลาดตระเวนทางน้ำ เข้าตรวจสอบพื้นที่ รักษาความปลอดภัยบ้านเรือนทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่อุทกภัยริมฝั่งแม่น้ำมูล ตามนโยบาย พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก นอกจากนี้กองทัพภาคที่๒ ได้ร่วมกับ จ.อุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือหนักเข้ากำจัดผักตบชวาตามแหล่งน้ำเพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกและหน่วยทหาร ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ และกองทัพภาคที่ ๓ ได้เตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือช่างพร้อมเข้าช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยเฉพาะการเตรียมเข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ตามที่รัฐบาลมอบหมาย พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้ ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ช่วยทุกคน ทุกพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ยุติลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒