Uncategorized

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาดอำเภอ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญวันพระเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561

17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาดอำเภอ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญวันพระเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 ณ วัดศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย โดยมีชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้านร่วมทำบุญ ได้แจ้งข้อราชการเรื่องการจัดการขยะ การลดอุบัติเหตุทางถนน สถานการณ์ยาเสพติด ไข้เลือดออก การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายกเกมส์”และการประกวดขบวนวัฒนธรรมของดีของแต่ละอำเภอ 28 ตุลาคม 2561 เพื่อสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ