ข่าวกระแสสังคม

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี โดยมีประชาชนจิตอาสาจากบ้านดอยช้าง บ้านดอยล้าน บ้านแสนเจริญ และบ้านใหม่พัฒนา ต.วาวี ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและทีมงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคใข้เลือดออกและการมีส่วนร่วมของจิตอาสาในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน