ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกเทปกล่าวคำปราศรัยอวยพรปีใหม่


วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกเทปกล่าวคำปราศรัยอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2562 แด่ประชาชนชาวไทย เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในค่ำวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน