ฉก.ร.7 /บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 จัด ชป.สกัดกั้นยาเสพติด


เมื่อ 170700 ธ.ค. 61 ฉก.ร.7 /บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 จัด ชป.สกัดกั้นยาเสพติด จำนวน 1 ชป. ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ตามแผนงานปิดล้อมด้านกิจการพลเรือน ผลการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และเมื่อเวลา 0900 ได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ปางมะผ้า , กำนัน ต.นาปู่ป้อม , ตัวแทนสภา อบต.นาปู่ป้อม , ชพส.311 , นายแพทย์ รพ.สต.นาปู่ป้อม และผู้ใหญ่บ้าน บ.นาปู่ป้อม ร่วมกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 

โดยได้พบปะราษฎร บ.นาปู่ป้อม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน , พูดคุยและแนะนำแนวทางการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า , การป้องกันไฟป่าและการทำแนวกันไฟในห้วงฤดูแล้ง , ปัญหายาเสพติด , สิทธิพึงได้ของผู้สูงอายุ , การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวในห้วงฤดูหนาว ณ วัดนาปู่ป้อม หมู่ 1 บ.นาปู่ป้อม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้าฯ จากนั้นได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ คือ น.ส.พิน ไพบูลย์รัศมี อายุ 36 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 79/3 หมู่ 1 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้าฯ และเมื่อ 1030 ได้จัด กพ. ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน บ.นาปู่ป้อม และราษฎร บ.นาปู่ป้อม ทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเส้นทางในชุมชนที่ใช้สัญจรเป็นประจำระหว่าง บ.นาปู่ป้อม – บ.ซอแบะ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย