Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมแซมบ้านโครงการผู้ยากไร้ของ นายสมจิตร วัฒนสมบัติ ที่บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๔ บ.สันคู ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

เมื่อ ๒๕๑๓๐๐ พ.ย. ๖๑,หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมแซมบ้านโครงการผู้ยากไร้ของ นายสมจิตร วัฒนสมบัติ ที่บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๔ บ.สันคู ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
– โดยในวันนี้ได้นำพลทหารจาก ร้อย.มทบ.๓๑ มาช่วยช่างในการนำทรายมาถม และปรับพื้นที่ พร้อมทั้งเทปูนขึ้นเสา จำนวน ๗ ต้น และในวันพรุ่งนี้ช่างจะเข้าทำการเทปูนพื้นที่ ความคืบหน้าของโครงการจะรายงานเพื่อทราบต่อไป