นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

องคมนตรีพร้อมคณะ ศิษย์เก่ามหาวิยาลัยจุฬาลงกรณ์ เยี่ยมเยือนแจกอุปกรณ์การเรียน ให้โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 แม่จัน

องคมนตรีพร้อมคณะ ศิษย์เก่ามหาวิยาลัยจุฬาลงกรณ์ เยี่ยมเยือนแจกอุปกรณ์การเรียน ให้โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 แม่จัน//////////////////////////////////////////
เมื่อ 17 ม.ค.62 10.00 o. ทีผ่านมา พ.ต.ธงชัย วันมหาใจ ผบ.ร้อย.ทพ 3108 ฉก.ทพ 31 หน.หมู่ รส.อ.แม่จัน จัด กพ.หมู่ รส.อ.แม่จัน นายวุฒิชณ์ แก้วใส ปลัดอำเภอแม่จัน พร้อมกับส่วนงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่จัน ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพร้อมคณะ (ศิษย์เก่ามหาวิยาลัยจุฬาลงกรณ์) รวม 15 คน มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 บ.ธรรมจาริก ม.13 อ.แม่จัน สืบเนื่องเมื่อปี 2511 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะเคยมาออกค่ายอาสาที่นี่ ในการนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนผ่านทาง ว่าที่ร้อยตรีโชคดี ศรีอุดม ผอ.โรงเรียนบ้านธรรมจาริก โดยมีราษฎร 3 หมู่บ้าน บ.ห้วยโจ ม.10 บ.ธรรมจาริก ม.13 บ.จอป่าคา ม.14 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ให้การตอนรับกว่า 400 คน และจัดชุดการแสดงให้คณะรับชม

////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – กิจการพลเรือน ฉก.ม.3
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน /////////////