Uncategorized

ซีพีเอฟจับมือแบงก์อิสลามส่งเสริมความรู้บริหารจัดการด้านการเงินให้พนักงาน

ซีพีเอฟจับมือแบงก์อิสลามส่งเสริมความรู้บริหารจัดการด้านการเงินให้พนักงาน

นางจิตภินันท์ รัตนชัยสุวรรณ (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารงานพนักงานสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นายนิติกร เสรีขจรจารุ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ ซีพีเอฟ และ นางสาวเบญญาดา สิริวิภากร (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้การบริหารจัดการด้านการเงินแก่พนักงานโรงงาน เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน วางรากฐานคุณภาพชีวิตด้านการเงินที่มั่นคง และสร้างความสุขในการทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“ปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม” ./