Uncategorized

พะเยา สถานการณ์น้ำท่วมเชียงคำสะพานขาดผู้ว่าตรวจ

พะเยา สถานการณ์น้ำท่วมเชียงคำสะพานขาดผู้ว่าตรวจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่บ้านคะแนง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หลังถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมทำให้สะพานที่เชื่อมกับพื้นที่หมู่บ้านขาด ไม่สามารถติดต่อพื้นที่อื่นได้ ล่าสุดชาวบ้านช่วยกันทำสะพานไม้ไผ่เพื่อเป็นทางเดินข้ามชั่วคราว

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการตรวจพื้นที่บริเวณสะพานบ้านคะแนง หมู่ที่ 10ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หลังได้รับความเสียหายหนักเนื่องจากถูกน้ำป่า จากลำน้ำแม่ลาว ไหลหลากเข้ากัดเซาะสะพานจนสะพานขาดทั้ง 2 ด้าน และไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านในหมู่บ้านจำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน 300 กว่าคน ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่สามารถที่จะสัญจรออกมาได้

จนล่าสุดชาวบ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ต้องช่วยกันทำสะพานไม้ไผ่ เพื่อใช้เป็นทางเดินชั่วคราวเชื่อมต่อพื้นที่อื่นๆ โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักดังกล่าวส่งผลให้ในพื้นที่อำเภอเชียงคำได้รับผลกระทบ ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ และที่นี่ก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำตัดขาดสะพานทั้งสองด้าน จนชาวบ้านไม่สามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ ในเบื้องต้นทางราชการและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดสร้างสะพานไม้ไผ่ก่อนเพื่อใช้เป็นทางเดินชั่วคราว ในการลำเลียง น้ำอาหารเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าว ที่มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 100 หลังคาเรือน ชาวบ้านกว่า 300 ราย และภายใน 2-3 วัน ก็จะทำสะพานชั่วคราวเพื่อให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งผ่านได้ และในระยะยาวก็จะทำการขุดลอกบริเวณกลางลำน้ำ ที่น้ำมักจะเปลี่ยนทิศทางหากน้ำหลากมา และบริเวณคอสะพานก็จะดำเนินการทำแนวกันกระแทกน้ำ เพื่อไม่ให้กัดเซาะต่อไป ซึ่งภานใน 2-3 นี้ประชาชนก็จะสามารถสัญจรได้

สัมภาษณ์…นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา