Uncategorized

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

วันนี้ (18 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบให้วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี โดยให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังนั้นในวันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยพร้อมเพรียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำส่วนราชการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
///////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ