Uncategorized ข่าว ราชบุรี ข่าวบันเทิงและกีฬา แถลงข่าว

จ.ราชบุรี/สสส.จอมบึงมาราธอน 2020 แถลงข่าว จัดกิจกรรมวิ่งสู่ชีวิตใหม่ก้าวสู่ปีที่ 35 ชิ่งถ้วยพระราชทาน.

จ.ราชบุรี/สสส.จอมบึงมาราธอน 2020 แถลงข่าว จัดกิจกรรมวิ่งสู่ชีวิตใหม่ก้าวสู่ปีที่ 35 ชิ่งถ้วยพระราชทาน.

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.63ที่ห้องประชุมโรงแรม ณ.เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าว การจัดการแข่งขัน วิ่งมาราธอน 2020 ครั้งที่ 35 โดยมี ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรี รายงานถึงการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การวิ่งออกกำลังกายกำลังเป็นที่นิยมและสนใจแก่ประชาชนทั่วประเทศ สำนักงาน สสส.จ.ราชบุรี ร่วมกับ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมกันจัดกิจกิจกรรม สสส.วิ่งมาราธอน 2020 สู่ชีวิตใหม่ก้าวสู่ปีที่35

ภายใต้แนวคิดประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุด Never.Ending.Experiences.กับการยืนหยัดยึดมั่นการให้การต้อนรับนักวิ่งสำหรับการจัดการแข่งขันวิ่ง สสส.มาราธอนในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค.63 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและสร้างความรักความสามัคคีและสร้างเครือข่ายนักวิ่งให้กว้างขวางยิ่งขึ้นแก่ชุมชนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน