Uncategorized

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ป่วยติดเตียง 2ราย !!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ป่วยติดเตียง 2ราย !!

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจว.ประจวบคีรีขันธ์โดย พ.อ.กรกานต์. นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมนายณัฐกิจ สมานมิตรกรรมการอิสลามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้เข้าเยี่ยม และ ให้กําลังใจ กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอ เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 2 รายดังนี้

1.นาง ซาเราะห์ เลาะหนับ
อยู่บ้านเลขที่ 672 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอ เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งป่วยเป็นโรค เบาหวาน ซึ่งตัดขาซ้ายออก เป็นผู้ป่วยติดเตียง มาเป็นเวลานานแล้ว

2.นาง คอ ธรรมะ
บ้านเลขที่ 770 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอ เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เป็นแผลที่เท้าซ้าย จากการสอบถามทั้งสองคน ได้รับสิทธิ์ของรัฐครบถ้วน

พร้อมทั้งได้ร่วมกันมอบ ถุงยังชีพ รายละ1 ถุง ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ปข.ได้รับการสนับสนุนมาจาก มูลนิธิพระราหู ” ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อไป !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!