Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เร่งบูรณาการหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประสานงานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เร่งบูรณาการหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประสานงานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมทั้งเร่งช่วยกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้คล่องตัว บริเวณคลองแม่ข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยนำท่วมขังบริเวณชุมชนกาดก้อม จากภาวะฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยบูรณาร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ทหาร ชลประทาน กาชาดเชียงใหม่ ขณะนี้น้ำยังท่วมสูงรอการระบาย ซึ่งคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมา จะคลี่คลายไปได้ในที่สุด และร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมกับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ช่วยกันจัดเก็บขยะ และสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลบริเวณคลองระบายน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหลระบายน้ำที่ท่วมขัง ซึ่งเกิดจากภาวะฝนตกหนักทั่งจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้น้ำไหลสะดวกและมีการระบายน้ำที่ดีต่อไป ณ คลองแม่ข่า บริเวณกาดก้อม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวนผู้ที่ฟังบรรยาย/ผู้ร่วมกิจกรรม ๑๓ นาย โดยความรู้สึกภาพรวมของผู้ที่ฟังบรรยาย/ผู้ร่วมกิจกรรม : จิตอาสาทุกนายมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง