ข่าวการศึกษาและไอที

จันทบุรี-กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง โดยคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความพระพฤติดี

จันทบุรี-กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง โดยคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความพระพฤติดี

 

 


09.00 น. – (17 ส.ค. 61) ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี โดยการมอบทุนของกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงในปีนี้ มีการมอบเป็นจำนวน 100 ทุน โดยมีพระคุณเจ้า พระครูปดิษฐ์ศาสนการ ที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง และตัวแทนพระคุณเจ้าจากคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีร่วมพิธี

สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี โดยกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมเยาวชนของชาติ ให้มีโอกาสทางการศึกษา และทำให้เยาวชนของชาติได้ใกล้ชิดกับบวรพระพุทธศาสนาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งทำให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ได้มีความสำนึกในความกรุณาของสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของชาติ นั่นคือสถาบันพุทธศาสนา ที่ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือในการสนับสนุนด้านการศึกษาเสมอมา

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเผยว่า นักศึกษาที่ได้รับทุนนั้น ล้วนเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม เพราะทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกโดยดูทั้งความประพฤติ และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาโดยทั่วไป ที่จะได้ยึดถือเป็นเยี่ยงอย่างในการประพฤติตน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงหวังว่า ภายหลังจากที่นักศึกษาเหล่านี้ได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว จะนำทุนการศึกษาเหล่านี้เมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านของการศึกษาอย่างคุ้มค่าที่สุด

Cr : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก