ข่าวการศึกษาและไอที

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ผอ.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนตั้งเเต่ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 752 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้มีกิจกรรมไว้มากมายดังนี้ 1.การเเสดงเต้นประกอบเพลง “โลกสวยด้วยมือเรา”ของนักเรียนระดับอนุบาล 2.การเต้นประกอบเพลง “ลมบกลมทะเล” จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 3.การเเสดงผลงานด้านการทดลอง เเละโครงงานวิทาศาสตร์จากนักเรียนชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 4.การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 5.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 6.การเเข่งขันวาดภาพ ระบายสีตั้งเเต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อฝึกให้ผู้เรียน คิด วิเคราะห์นำวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่เเนวทางการเเข่งขันตามหน่วยงานต่างๆได้

 

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์