Uncategorized

นครนายก ไลออนส์จัดแข่งขันสารานุกรมไทย

นครนายก ไลออนส์จัดแข่งขันสารานุกรมไทย


ไลออนส์จังหวัดนครนายก จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24
ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียน น.ว.ม.ราชานุสรณ์ นางกาญจนา วงษานุศิษย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ว.ม.ราชานุสรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 โดยมีไลออนส์ วิเชียร พุ่มบุญทริก นายกสโมสรไลออนส์ จังหวัดนครนายก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีคณะไลออนส์จังหวัดนครนายก คณะครู นักเรียน โรงเรียนต่างๆโรงเรียนละ 1ทีม จำนวน 3 คน ต่อหนึ่งระดับ โดยสามารถส่งได้ทั้งสองระดับ ร่วมนักเรียนที่เข้ารับการสอบแข่งขันทั้งหมดจำนวน 138 คน
สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ไลออนส์จังหวัดนครนายก ได้ร่วมกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการแข่งขัน ใน 3 ระดับ แบ่งเป็น รอบที่หนึ่งระดับจังหวัด แข่งขันเดือนสิงหาคม รอบที่สองระดับภาครองแข่งขันเดือนพฤศจิกายนและรอบที่สามระดับประเทศ แข่งขันเดือนมกราคม สำหรับรอบแรก รอบระดับจังหวัด จัดขึ้นพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญที่จะสนองตอบพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในอันที่จะส่งเสริมการอ่านหนังสือในระดับเด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯเพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก