Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง, สภ.บ้านโฮ่ง, จนท.สาธารณสุข อ.บ้านโฮ่ง และครู – สามเณร รร.พระปริยัติธรรมวัดบ้านโฮ่งหลวง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของสามเณร

เมื่อ 18 ก.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง, สภ.บ้านโฮ่ง, จนท.สาธารณสุข อ.บ้านโฮ่ง และครู – สามเณร รร.พระปริยัติธรรมวัดบ้านโฮ่งหลวง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของสามเณร ใน รร.พระปริยัติธรรมวัดบ้านโฮ่งหลวง ณ อาคารเรียน รร.วัดบ้านโฮ่งหลวง เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันไม่ให้สามเณรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีสามเณรใน รร.พระปริยัติธรรมวัดบ้านโฮ่งหลวง จำนวน 46 รูป มาทำการตรวจฯ จำนวน 41 รูป ผลการปฎิบัติฯ ตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายของสามเณร รร.พระปริยัติธรรมวัดบ้านโฮ่งหลวงแต่อย่างใด สำหรับสามเณรที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจฯ จำนวน 5 รูป เนื่องจากติดภารกิจ ฯ นั้น จะได้ดำเนินการตรวจฯ ภายหลังต่อไป