ข่าวรัฐสภา

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศ

วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศ ดังนี้
– เวลา 09.00 นาฬิกา ร่วมประชุมทวิภาคีกับผู้บริหาร China Centre for Resources Satellite Data and Application (CRESDA) เกี่ยวกับการรับสัญญาณและการให้บริการดาวเทียมประเภทต่าง ๆ รวมถึงข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในการกำกับดูแลการใช้งานดาวเทียมของประเทศ
– เวลา 14.00 นาฬิกา เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับผู้บริหาร Institute of Electronic, Chinese Academy of Sciences (IECAS) เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลนีด้านข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาเทคโนโลยีเรดาห์ระบบไมโครเวฟ เทคโนโลยีเลเซอร์พลังงานสูง และการพัฒนาอุปกรณ์ไมโครเซนเซอร์
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย พร้อมทั้ง ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้กับการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศของประเทศไทยต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน