Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา อบต.เชียงบานตรวจโรงงานหลังถูกร้องน้ำเสียเน่าเหม็น

พะเยา อบต.เชียงบานตรวจโรงงานหลังถูกร้องน้ำเสียเน่าเหม็น

คณะกรรมการตรวจสอบปัญหาร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบโรงงานเจเคธนาธารในพื้นที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ หลังถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำเสีย หลังจากชาวบ้านร้องเรียน ล่าสุดทางโรงงานได้มีการแก้ไขปัญหาตามที่อุตสาหกรรมกำหนด โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เข้าตรวจสอบเพื่อพิจารณาในการที่จะยกเลิกคำสั่งในการให้หยุดประกอบการ หรือดำเนินการสั่งปิดโรงงาน โดยคาดว่าผลการพิจารณาจะทราบผลภายในอาทิตย์หน้า

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการตรวจสอบโรงงานของบริษัทเจเคธนาธาร จำกัดในพื้นที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หลังถูกชาวบ้านทำการร้องเรียนเรื่องน้ำเสียและกลิ่นเหม็นซึ่งกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโดยรอบของโรงงาน จนทำให้ทางพื้นที่ต้องทำการสั่งระงับให้หยุดกิจการและให้มีการปรับปรุงแก้ไข จนล่าสุดทางโรงงานบริษัทเจเคธนาธารได้ดำเนินการปรับปรุงตามที่ข้อ สั่งการของอุตสาหกรรมจังหวัดและองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และจนขณะนี้ทางโรงงานก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเรียกร้องดังกล่าว

โดยล่าสุดทางคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงได้เข้าทำการตรวจสอบเพื่อที่จะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการในการที่จะพิจารณา ในส่วนของการยกเลิกคำสั่งให้หยุดประกอบการ หรือจะมีคำสั่งในเรื่องของการปิดกิจการ ซึ่งทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งคณะกรรมการก็จะได้มีการพิจารณาโดยจะนำข้อมูลที่เข้าตรวจสอบในวันนี้ดำเนินการหารือและหาข้อสรุป และจะมีผลของการพิจารณา ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า ก็จะทราบผลในเรื่องของการดำเนินมาตรการกับทางโรงงาน ว่าจะให้มีการดำเนินกิจการต่อหรือจะสั่งหยุดกิจการ

https://youtu.be/2gj1LAsonTY