Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวบันเทิงและกีฬา

จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง TOSHIBA RUN ถ้วยพระราชทาน ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ภายใต้การรณรงค์ “ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต้เจ้า”

จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง TOSHIBA RUN ถ้วยพระราชทาน ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ภายใต้การรณรงค์ “ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต้เจ้า”

นายเสริฐ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัด “การแข่งขันเดิน-วิ่ง TOSHIBA RUN ฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียวราย บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมหารือด้วยความพร้อมเพรียง

การประชุมในครั้งนี้ บริษัท ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมกีฬาในรายการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล 5 ภาค 5 จังหวัด เพื่อสุขภาพในครั้งนี้ ในรายการ”การแข่งขันเดิน-วิ่ง TOSHIBA RUN ฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ภายใต้การรณรงค์ “ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต้เจ้า” เพื่อฉลองความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจครบรอบปีที่ 50 อย่างยั่งยืนและมั่นคง อีกทั้งเพื่อเป็นการนำสิ่งที่ดีสู่สังคม ด้วยการหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั้งร่ายกาย อารมย์ สังคม สุขภาพจิต และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่วัดร่องขุ่น ชนิดการวิ่งแบ่งออกเป็นชาย และหญิง ในประเภทฮาล์ฟในระยะทาง 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน 12.5 กิโลเมตร และเดินวิ่ง 5 กิโลเมตร ผู้ชนะในประเภทฮาล์ฟมาราธอนชาย และหญิงจะได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ล่าสุด ผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครรอบพิเศษ ติดต่อได้ที่ บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สำนักงานประตูสลี ซึ่งการเตรียมการจัดงานมีความพร้อมในทุกด้านแล้ว และจะเพิ่มเติมรายละเอียดและกิจกรรมเสริมเพื่อให้การจัดการแข่งขันมีบรรยากาศที่วดวาม สนุกสนาน อีกทั้ง ก่อให้เกิดความประทับใจต่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงราย อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมภ่พลักษณ์ของการเป็น Sport City ของจังหวัดเชียงรายได้อีกมิติหนึ่งด้วย
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
18/10/62