Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด เกษตรกร

การปลูกหญ้าแบบผสมผสานเพื่อการเลี้ยงโคกระบือ!!เงินเก็บมีชีวิต

การปลูกหญ้าแบบผสมผสานเพื่อการเลี้ยงโคกระบือ!!เงินเก็บมีชีวิต
วันนี้(18 ตุลาคม 2562) นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพออยู่ พอกิน พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรม นำหลักวิชาการสู่ ครัวเรือนเกษตรกร การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ แบบเกื้อกูลกัน ส่งเสริมแนะนำการปลูกหญ้าแบบเกื้อกูล สร้างธนาคารในครอบครัว เงินเก็บแบบมีชีวิต เลี้ยงโค กระบือ

เกษตรอำเภอจังหาร กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก ม่านประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดูแลงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอจังหาร 8 ตำบล 110 หมู่บ้าน ตามศักยภาพการผลิตทางการเกษตรของพื้นที่ วันนี้งานส่งเสริมการเกษตรคือการปลูกหญ้าเลี้ยงโค กระบือ แบบเกื้อกูลกันทั้งคนและสัตว์ พื้นที่ 1ไร่ ไถดะ ไถแปร ย่อยดิน ตากดิน กำจัดวัชพืช ให้ดีที่สุด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เน้น มูลสุกร เป็ด ไก่ เพราะวัชพืชตามาน้อย ยกร่องเป็นแปลงย่อยระยะแถว 80 ซม.ถึงเมตร ขนาดร่อง 50 ซม.ปลูกหญ้าหวานอิสราเอล 5-10 แถว ระยะปลูก 50 ซม.หญ้าเนเปียร์แคระ 5 แถว ระยะปลูก 80 ซม. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จำนวน 5 แถว ระยะปลูก 50-80 ซม.

หญ้านรกจักรพรรดิ 5 แถว ระยะปลูก 80 ซม. 45 วันผ่านไป ตัดหญ้า หวานอิสราเอล ให้วัว ควายกิน ตัดหญ้าวนไปจนครบทุกพันธุ์มูลโค – กระบือ ตักมาใส่กอหญ้าที่ตัด งอกใหม่ ปล่อยน้ำเข้าร่องแปลงหญ้าหรือจะทำระบบสปริงเกอร์ มีความสุขดี ร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาช่วงเช้าไม่เกิน 1 ชั่วโมง เลี้ยงโค 2-5 ตัว ควาย 2–3 ตัว เป็นแม่พันธุ์หรือ ซื้อมาขายไปเมื่อมีกำไร มีฟางก้อนใส่รางเป็นอาหารเสริม วิธีการนี้เหมาะสำหรับข้าราชการ เกษตรกร ที่ต้องการอาชีพเสริม เช้าเย็นดูแลสัตว์ กลางปี สิ้นปีมีเงินครับ
นายสมชาย บุราณรมย์ อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 68 ม.8 บ้านมอดินแดง ปลูกหญ้า 5 ไร่ ทั้ง 3 ชนิด ผสมผสานกันไป มีพันธุ์หญ้าและหญ้าจำหน่าย ติดต่อปรึกษาได้ครับ 081 0520452 ยินดีแนะนำครับ เกษตรกรรายนี้บอกว่า เงินงอกจากดินทุกวัน

***วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน
***{{{{{{{}}}}}}}
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด