ข่าวเด่น

*ลำปาง*พิธีมอบใบประกาศเหรียญดาวคุณธรรมและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันตำรวจประจำปี2566

*ลำปาง*พิธีมอบใบประกาศเหรียญดาวคุณธรรมและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันตำรวจประจำปี2566

วันอังคารที่17 ตุลาคม2566 เวลา 09.00น.
ข้าราชการตำรวจ สังกัดภูธรจังหวัดลำปาง ทุกแผนกงาน ร่วมกิจกรรม “วันตำรวจ” ประจำปี 2566 โดยร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ภ.จว.ลำปาง พิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหาร น้ำดื่ม เครื่องไทยธรรม จัตุปัจจัยแด่พระสงค์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับ และเพื่อบำรุงขวัญ เสริมสร้างความรักสามัคคีของข้าราชการตำรวจในสังกัด

ในการนี้ พ.ต.อ.สังเวียน อินตากูล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ได้นำกล่าวสารของ ผบ.ตร. กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ พร้อมเหรียญดาวคุณธรรมให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.ลำปาง