Reporter&Thai Army

กิจกรรม ปันรักละมุนใจ เติมสุขให้น้องบนดอย

เมื่อ ๑๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.๓๒ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกิจกรรม ปันรักละมุนใจ เติมสุขให้น้องบนดอย ร่วมกับชมรมวิทยุหลักกิโลเมตรยักษ์ จ.ลำปาง ซึ่งแจกสิ่งของและ เครื่องกันหนาว ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ บ้านวังใหม่ อ.วังเหนือ โดยมี ผวจ.ลำปาง เป็นประธาน ณ โรงเรียน บ้านวังใหม่ หมู่ ๑๒ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง