ข่าวเชียงใหม่

ผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดบ้านอ่าย อำเภอไชยปราการ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดบ้านอ่าย อำเภอไชยปราการ
18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1400 น

ดร.เกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้จัดการบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสันต้นเปา บ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ตามหมายรับสั่งที่ 15879 รับผ้าพระกฐินจำนวน 1 ไตร เพื่อนำไปทอดถวาย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1400 น โดยทางนายอนวัช สัตตบุตย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ทหารกองกำลังผาเมือง ได้เข้าร่วมทำการแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ จากที่ทำการเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ มาทอดถวายที่วัดสันต้นเปา บ้านอ่าย โดยพระครูวิมล บุญยาคม เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็นเขต2 เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา บ้านอ่าย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จำนวนยอดเงินทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 2,249,468 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงพระศาสนา วัดสันต้นเปา บ้านอ่าย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีประชาชนจำนวนมากในการร่วมนำยอดบริวารกฐินมาร่วมในการทอดถวาย ในครั้งนี้แล้วได้ทำการมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 250ชุดให้กับคนยากจนและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อร่วมในการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว