Reporter&Thai Army

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของสมาคมไร่อ้อยเขต 6 กำเเพงเพชร ณ หอประชุมสมาคมไร่อ้อย เขต 6 อ.เมือง

เมื่อ 18 ต.ค.61,1030 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.ร่วม ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของสมาคมไร่อ้อยเขต 6 กำเเพงเพชร ณ หอประชุมสมาคมไร่อ้อย เขต 6 อ.เมือง โดยมี นายไพโรจน์ แก้วแดง รอง ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธาน พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ,นายสุวิทย์ พันธุ์วิทยากูล นายก สมาคมไร่อ้อยเขต 6 ,กรรมการสมาคมฯ ,ผู้บริหารโรงงานน้ำตาล และสมาชิกสมาคม ประมาณ 12,8000 คน ร่วมประชุม ซึ่ง รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.ได้ชี้แจงแนวทางควบคุมการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ในฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต 61/6 2 ให้ยึดถือมาตรการควบคุม 20 ข้อตามที่ได้ประชุมร่วมกันแล้วเมื่อปี 60 ที่ผ่านมา เป็นแนวทางปฏิบัติ และขอความร่วมมือชาวไร่อ้อยในการปฏิบัติตามแผนเก็บเกี่ยวผลผลิตของโรงงานน้ำตาล เพื่อลดมลภาวะจากการเผาอ้อยในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว