ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเนินมะปราง นำโดย พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.มทบ.39, พ.อ.ชุติชัย อาทิตย์ หน.กกร.มทบ.39 จัดตั้งชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของพี่น้องประชาชน


วันที่ 18 ธ.ค.61 เวลา 0900 ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเนินมะปราง นำโดย พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.มทบ.39, พ.อ.ชุติชัย อาทิตย์ หน.กกร.มทบ.39 จัดตั้งชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องต่าง ๆ ณ รพ.สต.ทุ่งยาว ม.1 บ.ทุ่งยาว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. มีประชาชนเข้ามาร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้1.นายสมศักดิ์ จันทราช ( ผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน ) ซึ่งเป็นประชาชน ม.1 บ้านทุ่งยาว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เนื่องจากระบบน้ำปะปาของหมู่บ้านมีปัญหา สาเหตุเกิดจากระบบอัตโนมัติของเครื่องปั้มน้ำประปาขัดข้อง ( ไม่ตัดอัตโนมัติ ) และมีการรั่วซึมบริเวณท่อประปาใกล้กับเครื่องควบคุมไฟฟ้า ซึ่งเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช๊อตเจ้าหน้าที่ได้ จึงร้องเรียน/ร้องทุกข์ กับ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเนินมะปราง หลังจากได้รับเรื่อง พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.มทบ.39 ได้เชิญ นายฝ้าย มหาสัตย์ นายก อบต.วังโพรง หารือเพื่อหาทางแก้ไข และร่วมกันเข้าตรวจพื้นที่บริเวณประปาของหมู่บ้าน พบว่า ระบบอัตโนมัติของเครื่องปั้มน้ำประปาขัดข้อง ( ไม่ตัดอัตโนมัติ ) และมีการรั่วซึมบริเวณท่อประปาใกล้กับเครื่องควบคุมไฟฟ้า ตามที่ผู้ร้องแจ้ง ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเนินมะปราง จึงประสานกัน นายช่าง อบต.วังโพรง ได้รับคำชี้แจงและแนะนำว่า ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน มาเขียนคำร้องที่ อบต. เพื่อนำเรียน นายฝ้าย มหาสัตย์ นายก อบต.วังโพรง ได้อนุมัติ แล้วทางทีมงานช่างจะเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมต่อไป ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเนินมะปราง จะติดตามอย่างใกล้ชิดหากมีการปฏิบัติเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป2.นายกำพร้า ฉายสุวรรณ ผช.ผญบ. ม.1 บ.ทุ่งยาว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง ฯ ได้ร้องเรียนเรื่องถนนทางเข้าหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันยังเป็นลูกรังและเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เดินทางสัญจรไม่สะดวก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพื่อทำเป็นถนนลาดยางต่อไป พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.มทบ.39 ได้พูดคุยกับ นายฝ้าย มหาสัตย์ นายก อบต.วังโพรง เพื่อหาทางช่วยเหลือ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ อบจ.พ.ล. ควบคุมดูแลอยู่ มีระยะทาง 1.8 กม. (ชื่อถนนวังกกไทร – ทุ่งยาว) ทาง อบต.วังโพรง ได้อยู่ในขั้นตอนเสนอแผนลาดยางถนนเส้นนี้ ไปยัง สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อของบประมาณต่อไป

,