Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ไทย-เมียนมา ตอกย้ำการเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ”

แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ไทย-เมียนมา ตอกย้ำการเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมและกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ