ข่าว พะเยา

พะเยา สองหนุ่มสาวสองพรรคคนรุ่นใหม่หาเสียงพบกันโดยบังเอิญ

พะเยา สองหนุ่มสาวสองพรรคคนรุ่นใหม่หาเสียงพบกันโดยบังเอิญ

สองหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่พรรคภูมิใจไทยและพรรคอนาคตใหม่ ตระเวนหาเสียงแล้วพบกันโดยบังเอิญและร่วมมือกันที่จะขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาส รับใช้พี่น้องประชาชนโดยการนำนโยบายที่ดี มาสู่พี่น้องประชาชนถึงแม้จะไม่ได้รับโอกาส แต่ก็มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวเลือกให้พี่น้องประชาชนได้มาสนใจคนรุ่นใหม่ ที่จะอาสาเข้ามารับใช้ประเทศชาติ

 

นางสาวชญาพิชย์ พวงมาลัย ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยและนายภูวกร ศรีเนียน ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่เขตที่หนึ่งตระเวนหาเสียงโดยการใช้รถจักรยาน เพื่อออกแนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต 1 จังหวัดพะเยาต้องมาพบกันโดยบังเอิญบริเวณริมกว๊านพะเยา และได้มีการแวะ ทักทายกันอย่างสมานฉันพร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขอโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสมารับใช้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้นำนโยบายของพรรคมาแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นตัวเลือกในการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยนางสาวชญาพิชย์ พวงมาลัย ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขต 1 ระบุว่าตนเองนั้นได้มีความมุ่งมั่น ที่จะขออาสามารับใช้พี่น้องประชาชนในนามของพรรคภูมิใจไทยโดยคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการที่จะพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางออกและนำนโยบายของพรรค เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกสรรค์คนรุ่นใหม่เข้ามารับใช้ เป็นตัวแทน ส.ส. มารับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 

สัมภาษณ์… นางสาวชญาพิชย์ พวงมาลัย ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยเขต 1

ขณะที่นายภูวกร ศรีเนียน ผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่เขต 1 ระบุว่าในวันที่ 24 มีนาคมนี้ถึงแม้ผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามทางพรรคอนาคตใหม่ ก็พร้อมที่จะมามุ่งมั่นพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าไป ซึ่งคะแนนทุกคะแนนถือเป็นกำลังใจที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชน เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้า

https://youtu.be/Eo6Io9AqHHw

สัมภาษณ์… นายภูวกร ศรีเนียน