ข่าวเชียงใหม่

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสถานปฏิบัติธรรมเบิกเนตรพระพุทธรูปพระประธาน

เปิดสถานปฏิบัติธรรมเบิกเนตรพระพุทธรูปพระประธาน
19 เมษายน 2562

พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราชประธานโครงการป่ารักน้ำ ได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปพระประธานสถานปฏิบัติธรรมสถิตธรรมสถาน สวนป่าพุทธชะยันตี ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระสงฆ์เกจิอาจารย์ล้านนา นั่งเจริญสมาธิอธิฐานจิตจำนวน5 รูป พระครูบุรีการกานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเชียงดาว พระครูสุจิตรานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอฝาง พระครูวิธานธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอแม่อาย พระครูอดุลย์ธรรมโสภิศ รองเจ้าคณะอำเภอฝาง พระครูพิทักวีระกุล เจ้าคณะอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และพระเถระอาจารย์ในอำเภอไชยปราการ 10รูป ได้มาทำการเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดทั้งคืน

เพื่อเป็นศิริมงคลในการเบิกเนตรพระและยังทำการสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตร ถวายข้าวทิพย์ และทำการเปิดสถานปฏิบัติธรรมในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีคณะศรัทธาจำนวนหลายร้อยคนที่มาร่วมในการสวดมนต์ข้ามคืน อาคารสถานปฏิบัติธรรมนี้ได้สร้างขึ้นโดยพ่ออุ้ยชัย แม่อุ้ยเอ้ย โตเขียว นายเสถียร นางมาลี โตเขียว พร้อมบุตรธิดา นางสาวลำดวน โตเขียว นายณรงค์ โตเขียว นายเฟรด นางกรรณิการ์ วินสัน พร้อมพร้อมบุตรธิดา ซึ่งสร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาในการพัฒนาส่งเสริมสานต่อคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเงินงบประมาณ 4,200,000 บาท

เป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นสถานปฏิบัติธรรม ชั้นล่างเป็นห้องปฏิบัติการทั่วไป มีความพร้อมทุกด้าน ในการปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมีกิจกรรมในการรักษาป่า รักษาต้นน้ำลำห้วย ระบบไฟฟ้านั้นใช้ระบบโซล่าแชล และระบบกังหันไฟฟ้าปั่นน้ำใช้ในอาคารเป็นระบบไฟฟ้าพลังสะอาดทางเลือกใหม่ เปิดสำหรับประชาชน เยาวชนทุกชนชั้นที่มีความต้องการที่จะมาปฏิบัติธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายไดได คงจะเป็นเรื่องของจิตศรัทธาเท่านั้น มีพระนักปฏิบัติมาช่วยดูแลในการรับและปฏิบัติธรรมในสถานที่นี้ สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช บ้านป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว