Reporter&Thai Army

จิตอาสาสร้างความดี …… บิ๊กแบล็ค…รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ไฟป่าเชียงราย….พร้อมร่วมทำแนวกันไฟป่าดอยจระเข้….

จิตอาสาสร้างความดี …… บิ๊กแบล็ค…รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ไฟป่าเชียงราย….พร้อมร่วมทำแนวกันไฟป่าดอยจระเข้….

พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้ควบคุมปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือในส่วนรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดเชียงราย ที่ศาลาลิ่มเจริญ ภายในวัดป่าตึง หมู่ 7 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียวรายฝ่ายทหาร และนางวันดี ราชชมพู นายอำเภอแม่จัน , พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 รวมทั้ง คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการและอำนวยการ รวมถึงผํบังคับหน่วย ตลอดทั้ง ประชาชนจิตอาสาพระราชทานให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลสำคัญในการปฏิบัติภารกิจ

พร้อมกันนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้กำลังแก่จิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลจากหน่วยทหารที่เข้าร่วมภารกิจในการดับไฟป่า รวมทั้ง ขึ้นบินตระเวนดูความเรียบร้อยในการดับไฟป่า ทั้งในจุดที่ไหม้เดิมและจุดเสี่ยง ก่อนมอบให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทานในโครงการดูแลเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าซ้ำบนดอยจระเข้ ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ซึ่งการจัดกำลังคนเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าซ้ำในครั้งนี้ เป็นจิตอาสาพระราชทานของอำเภอแม่จัน จัดชุดกำลังวันละ 4 ผลัดมาจาก 139 หมู่บ้าน โดยให้มีระบบการทำงานในเชิงบูรณาการ และประสานงานกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วย

โดย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พันเอก สุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และคณะเดินทางไปตรวจพื้นที่การเตรียมการทำกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ และจิตอาสาดับไฟป่า ในพื้นที่บริเวณหลังที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 และมอบแนวทางการปฏิบัติและมาตรการในการดำเนินการควบคุมไฟป่าและการทำแนวกันไฟ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ได้จัดกำลังพลจำนวน 40 นาย ร่วมกับชุดจิตอาสากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และเทศบาลตำบลแม่ไร่ จำนวน 80 คน, จิตอาสาตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จัน จำนวน 20 นาย, จิตอาสาตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 จำนวน 30 นาย, จิตอาสาฝ่ายปกครอง จำนวน 20 นาย, จิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่จัน จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 210 คน

โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับจิตอาสาประชาชนทำแนวกันไฟบริเวณป่าดอยจระเข้หลังที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 หลังจากที่มีไฟปะทุขึ้นมาอีก และสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังสถานการณ์ ซึ่งบริเวณที่จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟมี 2 บริเวณ คือ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตึง และ ทางขึ้นบ้านน้ำตกตาดทอง ผ่านกิ่วคอม้า โดย มณฑลทหารบกที่ 37 ได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตามพระราชกระแสรับสั่งขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดับไฟป่าและประชาชนณ บริเวณ ศาลาลิ่มเจริญ วัดป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้ฝ่ายปกครองนำข้อมูลย้อนหลังมาประมวลเพื่อศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในปีต่อไป อีกทั้ง ให้ฝ่ายตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้กระทำความผิดในการจงใจเผาป่า และให้หน่วยป่าไม้เร่งตรวจสอบพื้นที่และการถือครองกรรมสิทธิ์โดยรอบพื้นที่ป่า เพื่อแยกแยะสังเคราะห์การเดินทางเข้าออกของบุคคลในช่วงที่เกิดไฟป่า ซึ่งจะเป็นการป้องปรามการก่อเหตุจุดไฟเผาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย