Reporter&Thai Army

” ชื่นมื่น” รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ทหารกองหนุนและทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

” ชื่นมื่น” รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ทหารกองหนุนและทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครสวรรค์ และสมาชิกชมรมทหารกองหนุนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการร่วมรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ สโมสรนายทหาร ค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31, หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครสวรรค์, ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ

 

ทั้งนี้ สมาชิกสมาคมทหารผ่านศึก และสมาชิกชมรมทหารกองหนุนจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 394 นาย ด้าน รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวพบปะกับสมาชิกทหารผ่านศึกและสมาชิกชมรมทหารกองหนุนจังหวัดนครสวรรค์ด้วยความสัมพันธ์อันดี พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายประกอบการแสดงในเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย โดยทีมวิทยากรชุดปฏิบัติการจิตวิทยาสัมพันธ์ชุดขุนศึก 31 ด้วย