ข่าว ร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายเจนเจนต์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย!!!

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายเจนเจนต์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย!!!

วันที่(19 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น.
นายเจนเจนต์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ วัดบ้านหนองเเคน หมู่ที่13 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เเละในเวลา 14.00 น.ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย

ณ วัดบ้านสงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม–รายงาน