ข่าว ยโสธร สถานที่ท่องเที่ยว

“อำเภอกุดชุม-ยโสธร จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ”

“อำเภอกุดชุม-ยโสธร จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ”
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น บริเวณสนามหน้าตลาดโลตัสกุดชุม ถนนวารีราชเดช อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานการเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอกุดชุม ประจำปี 2562 นายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลกุดชุมพัฒนากล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้น เนื่องจากช่วง2-3 ปีก่อนหน้านั้นเราอยู่ในช่วงถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงมีการงดการจัดกิจกรรมงานประเพณีนี้ไปชั่วคราว ป

ีนี้ด้วยความร่วมมือจากหลายชุมชนรวมทั้งพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอกุดชุมได้มีการจัดงานประเพณีนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงานของชุมชนชาวอีสานตามความเชื่อมาแต่โบราณว่าการจุดบั้งไปเป็นการแจ้งให้พญาแถนรับทราบว่าถึงฤดูกาลลงทำนาแล้วขอให้ส่งฝนลงมาตกยังมนุษย์โลกด้วย เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีความรักสมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นก่อนถึงฤดูกาลลงทำนา ผ่อนคลาย สนุกสนานแล้วก็จะได้ลงทำนาต่อไป การจัดงานครั้งนี้มีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 7 ชุมชน มีการประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การประการรำเซิ้ง การแสดงจากชุมชนและจากสถานศึกษาวิทยาลัยชุมยโสธร ศูนย์การเรียนอำเภอกุดชุม และชาวต่างชาติสนใจร่วมชมขบวนแห่บั้งไฟของอำเภอกุดชุม สร้างความสนุกสนานให้กับชาวอิสานได้เป็นอย่างดี การจัดงานมีขึ้น จากวันที่ 17-19 พฤษภาคม 62 สำหรับวันที่ 19 นี้จะเป็นการแข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นสูง ณ.สนามข้างหนองน้ำสาธารณะ หนองบักทอ อำเภอกุดชุม

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว