Uncategorized

จ.ชัยภูมิ 19/8/61ปั่น..หยิบหมอก…หยอกดอกกระเจียว 

 

จ.ชัยภูมิ 19/8/61

ปั่น..หยิบหมอก…หยอกดอกกระเจียว
จังหวัดชัยภูมิ นาย มนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ นายวรวุฒิ วรแสง ประธาน
ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปั่นสองแรงน่อง … ท่องทุ่งดอกกระเจียววันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
ณ.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน 07:30 น.เริ่มปล่อยรถจักรยานที่เข้าแข่งขันกว่า 600 คันเริ่มจากจุด start ณ.โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ขับขี่ไปตามเส้นทางอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้วเลี้ยวซ้ายไปวัดเขาประตูชุมพล จากนั้นกลับรถมาเลี้ยวซ้าย บ้านหนองใหญ่ ใช้เส้นทาง บ้านหนองใหญ่+บ้านเทพนา ถึงบ้านดิน แล้วกลับรถ โดยใช้เส้นทางเดิม แล้วกลับสู่เส้นชัย ณ.โรงเรียนบ้านโนนสำราญ รวมระยะทาง 33 กิโลเมตร

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะและมิตรภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน โดยมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 600 คัน

 

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน