Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย ณ จุดซ่อมพนังลำน้ำเสียวใหญ่ วัดกุดพระเจ้า บ้านต่องต้อนและ จุดสูบน้ำสะพานลำเสียวใหญ่บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย ณ จุดซ่อมพนังลำน้ำเสียวใหญ่ วัดกุดพระเจ้า บ้านต่องต้อนและ จุดสูบน้ำสะพานลำเสียวใหญ่บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย

เมื่อวันที่(18ยายน 2562)เวลา 10.00-15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย ณ จุดซ่อมพนังลำน้ำเสียวใหญ่ วัดกุดพระเจ้า บ้านต่องต้อนและ จุดสูบน้ำสะพานลำเสียวใหญ่บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
สืบเนื่องจากพื้นที่ลำเสียวใหญ่อำเภอเกษตรวิสัย ระดับน้ำสูงกว่าพนังได้เอ่อล้นเข้าท่วมที่นาของเกษตรกรกว่า 56,000 ไร่ และมีจุดพนังลำเสียวใหญ่ขาดหลายจุด ทำให้น้ำท่วมขังในที่นาของพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัย ตำบลเมืองบัว และตำบลกู่กาสิงห์ โดยเฉพาะพนังจุดกุดพระเจ้า วัดกุดพระเจ้า บ้านต่องต้อน ตำบลกู่กาสิงห์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัยร่วมกับอบต.กู่กาสิงห์ และผู้อำนวยการโครงการลุ่มน้ำเสียวใหญ่จึงร่วมกันระดมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประชาชนจิตอาสาบ้านเมืองบัว บ้านต่องต้อน บ้านหนองเบญ บ้านม่วย บ้านกู่กาสิงห์ ร่วมกันบรรจุกระสอบทรายซ่อมแซมพนังตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. เพื่อปิดพนังไม่ให้น้ำเข้าและระดมเครื่องสูบน้ำของชลประทานและสนง.ปภ.รอ. เพื่อช่วยข้าวหอมมะลิบางส่วนที่กำลังตั้งท้องประมาณ 7,500 ไร่
หลังจากนั้นเวลา 15.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปตรวจติดตามการสูบน้ำออกจากที่นาของพี่น้องเกษตรกรบ้านม่วยบ้านกู่กาสิงห์ ณ จุดสูบน้ำพนังลำเสียวใหญ่สะพานข้ามลำเสียวใหญ่ โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบขนาดใหญ่ ของ โครงการบำรุงรักษาลุ่มน้ำเสียวใหญ่(กรมชลประทาน) จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งหมด 5 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในลำน้ำเสียวใหญ่ เป้าหมายเพื่อช่วยข้าวหอมมะลิที่กำลังตั้งท้องให้พี่น้องเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัยบริเวณลุ่มน้ำเสียวใหญ่และลุ่มน้ำเตา

///////////////////
เครดิตข่าวภาพ::ป.ธนภัทร
ผู้สื่อข่าวTiger news tv .ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานสถานการณ์ข่าวรายงาน