เกษตรกร

พะเยา สองสามีภรรยาใช้เวลาว่างทำเกษตรผสมผสานสร้างรายได้งาม

พะเยา สองสามีภรรยาใช้เวลาว่างทำเกษตรผสมผสานสร้างรายได้งาม

สองสามีภรรยา ชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างจากงานประจำ ปรับพื้นที่ดินของตนเองทำการเกษตรแบบผสมผสาน หลังก่อนหน้านี้เคยใช้ในการทำนาอย่างเดียว โดยได้ทำกิจกรรมการเกษตรทั้งการปลูกพืชผัก ไม้ผลเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในแต่ละเดือนสามารถสร้างรายได้โดยหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ 1-2 หมื่นบาทต่อเดือน

นายโพ รักสัตย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอจุน พร้อมด้วยนางนลวัฏ รักสัตย์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจุน ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูกิจกรรมทางการเกษตรทั้งการปลูกไม้ผล เช่นมะละกอ ฝรั่ง มอลเบอรี่ สตอ ผักหวานป่าและพืชผักสวนครัว เช่น ผักสลัดกางมุ้ง พริก และพืชผักอีกหลายอย่าง รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมู ปลา ไก่ หลังจากที่ทั้งสองได้ปรับพื้นที่ ที่เคยทำนาอย่างเดียว มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ที่ใช้พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ทำการเกษตรโดยการปลูกพืชผัก ไม้ผล แทบทุกชนิดจนเต็มพื้นที่ โดยกิจกรรมต่างๆจะเน้นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด จนได้รับเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของตำบลและอำเภอ และสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดี

โดยนางกุลวัฎ ภรรยา บอกว่าตนเองได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน มาเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมา คือจะใช้พื้นที่ทั้งหมดทำการปลูกไม้ผล พืชผัก เต็มพื้นที่ รวมทั้งการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ซึ่งในแต่ละวันแต่ละรอบในฤดูกาล ก็จะมีผลผลิตสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกจำหน่าย โดยเฉพาะพืชผักก็จะมีการเก็บจำหน่ายทุกวัน ซึ่งทำให้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือประมาณ 1-2 หมื่นบาท ซึ่งถือว่าสามารถอยู่ได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการทำนาอย่างเดียว