Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิด Press center ประชาสัมพันธ์ทัพภาค 3 แนะนำทีมโฆษก ทภ.3 บอกกล่าวเล่าข่าวให้สื่อมวลชน

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิด Press center ประชาสัมพันธ์ทัพภาค 3 แนะนำทีมโฆษก ทภ.3 บอกกล่าวเล่าข่าวให้สื่อมวลชน


พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 และการจัดตั้งทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมแนะนำทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 ให้กับคณะสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่รับผิดชอบ โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 3 พบปะพูดคุยกับคณะสื่อมวลชน ด้วย ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า วันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่กองทัพภาคที่ 3 ของเราได้เปิดทำการศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำหรับเป็นจุดศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่สื่อมวลชนหรือผู้ที่สนใจ อย่างที่ทราบดีว่ากองทัพภาคที่ 3 นั้น มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากมายทั้งการรักษาความมั่นคงภายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในฐานะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ภารกิจในการป้องกันชายแดน โดยมี 2 กองกำลัง คือ กองกำลังนเรศวร และ กองกำลังผาเมือง ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 นอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษอื่นๆ / ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยเหนือ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในฐานะกองบัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 และภารกิจเฉพาะในส่วนของการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จากภารกิจที่หน่วยต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติมากมายนั้น ผลของการปฏิบัติต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ฉะนั้น ศูนย์ประชาสัมพันธ์แห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองการให้ข่าวสาร ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง โดยทีมงานโฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 / ซึ่งผมจะขอแนะนำ ให้ทุกท่านได้รู้จักดังนี้

สำหรับ ทีมโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในวันนี้ ได้นำทีม พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, พันตรี เสรี ทองคู่ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, ร้อยเอก หญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, ร้อยโท หญิง ช่อเอื้อง สาสังข์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ พันตำรวจโท นิธิพัฒน์ ภูษิต สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมแถลงผลการดำเนินการในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ต่อไป