Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ปศุสัตว์อำเภอแม่อายสั่งเฝ้าระวังอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพื้นที่ใกล้เคียงพม่า

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ปศุสัตว์อำเภอแม่อายสั่งเฝ้าระวังอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพื้นที่ใกล้เคียงพม่า

19 ตุลาคม 2562 เวลา 1300 น.
เรียน ท่านนายอำเภอแม่อาย และทุกท่าน ทราบ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่อาย ได้รับการแจ้งข่าวสารในการสกัดกั้นป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดังนี้ -ฝั่งพม่าติดอำเภอแม่อาย เชียงใหม่ มีข่าวสุกรตายจำนวนมาก อาจมีการทิ้งซากลงแม่น้ำกก หรือการนำชิ้นส่วนหมูเข้ามาในพื้นที่ ผ่านเส้นทางทั้งทางน้ำและทางบก -ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเรียนท่านผู้ว่าฯ ทราบ และขอประสานแจ้ง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังตามแนวลำน้ำกกและในพื้นที่อย่างเข้มงวดและเข้มข้นครับ โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีเส้นทางติดต่อกับพม่า ทั้งทางน้ำและทางบก หากพบความผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่อาย โทร 081-8853161 หรือ ในไลน์กลุ่มนี้ ขอบคุณครับ หากปรากฏข่าวสารเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบครับ -กรณีพบซากลอยมาตามลำน้ำ ต้องเก็บกู้ขึ้นมาทำการเผาทำลาย หรือ ฝัง ลึกอย่างน้อย 5 เมตร

ข้อแนะนำ การเผาจะทำลายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ -กรณีพบการนำชิ้นส่วนสุกรเข้ามา ขอให้ยึดทำลายโดยการเผา และผู้นำเข้ามาไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่มีการเลี้ยงสุกร และให้ทำการอาบน้ำชำระร่างกาย รวมถึงการทำความสะอาด(ซัก)เสื้อผ้า เครื่องใช้ รองเท้า ที่ใส่มา -สอบถามและแจ้งเตือน ผู้เดินทาง เข้า-ออก ให้งดการเข้าไปในจุดที่มีการตายของสุกร และจุดที่มีการเลี้ยงสุกร อย่างเด็ดขาด ในวันจันทร์ จะนำเครื่องพ่นน้ำยาทำลายเชื้อโรคและถาดจุ่มเท้าไปประจำที่จุดปฏิบัติงานของทหารพรานที่บ้านแก่งทรายมูล เพื่อทำการพ่นน้ำยาทำลายเชื้อโรคและจุ่มรองเท้าในถาดน้ำยาทำลายเชื้อโรค เบื้องต้น ปฏิบัติตามนี้ ครับ จากการที่ทางผู้สื่อข่าวสอบถามทางโทรศัพย์ต่อนายพงศธร อยู่จำรัส ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบว่า ได้รับทราบจากเครื่อข่ายแจ้งข่าวการตายของสุกรในพื้นที่ประเทศพม่า ว่าตอนนี้มีสุกรล้มตายเป็นจำนวนมาก ทางปศุสัตว์อำเภอแม่อาย จึงได้แจ้งทางส่วนราชการทราบและขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นโดยเด็ดขาด แต่การตายของสุกรในพม่านั้นยังไม่ทราบแน่ชัดและไม่ยืนยันว่าเป็นการตายด้วยโรคอะไรยังไม่สามารถยืนยันอย่างเป็นทางการได้ แต่ทางปศุสัตว์อำเภอแม่อายต้องเฝ้าระวังและต้องทำการป้องกันไว้ก่อน ถ้าเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจริง นั้นน่ากลัวมากเพราะจะแพร่ระบาดได้เร็วมากในบางประเทศสุกรตามทั่วประเทศในเวลาไม่กี่วัน จึงขอร้องประชาชนที่เดินทางเข้าในพื้นที่ประเทศพม่าอย่านำชิ้นส่วนของสุกรเข้ามาในประเทศและอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีสุกรตายโดยเด็ดขาด ทางนายพงศธร อยู่จำรัส ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย จะดำเนินการตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยด่วนที่สุดในส่วนที่ตั้งด่านของตำรวจและทหารและเส้นทางที่เดินเท้าเข้าออกไทย-พม่า ทางผู้สื่อข่าวต้องยกนิ้วให้ท่านที่รีบเฝ้าระวังป้องกันไว้ก่อนดีกว่าวัวหายแล้วล้อมคอก ขณะนี้ทางผู้จัดรายการต่างๆในพื้นที่กำลังประชาสัมพันธ์ช่วยแล้ว ทางนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าได้แจ้งทางหมู่บ้านร่มไทย ตำบลท่าตอน อเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ริมน้ำกกทราบและเฝ้าระวังร่วมกัน และสอบถามไปยังหมู่บ้านเปียงคำ ประเทศพม่า ที่อยู่ติดกับบ้านร่มไทย ทราบว่าในหมู่บ้านยังไม่มีสุกรตายและทางผู้นำหมู่บ้านเปียงคำ ประเทศพม่า สั่งห้ามประชาชนนำเอาสุกรนอกพื้นที่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเป็นการป้องกันร่วมกัน และในเวลานี้ทางทางนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สั่งให้ทางปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำการร่วมป้องกันเฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านแล้ว